Archive TC Issued

TC Issued
Sr.No. T.C. No. Admission No. Class Name Father Name Mother Name Date of Birth Remarks Details/Download Publish Date
1 4291 6468 X-B PASSED PRABHAT KUMAR SINGH DHANANJAY KUMAR SINGH REKHA DEVI 18/02/2004 31/03/2021
2 4291 6468 X -B PRABHAT KUMAR SINGH DHANANJAY KUMAR SINGH REKHA DEVI 18/02/2004 31/03/2021
3 4216 6063 XII RAM AVTAR KRISHN KUMAR SUMAN DEVI 08/01/2003 18/12/2020
4 9137 8534 I AISHA CHETTRI BISHNU PRASAD CHETTRI NIRMALA CHETTRI 22/09/2013 27/03/2021
5 9136 8352 VIII BIPIKA CHETTRI BISHNU PRASAD CHETTRI NIRMALA CHETTRI 14/09/2006 30/03/2021
6 9135 8301 VII DONGALE SANIKA DONGLE SAGAR DONGALE MADHURI 07/03/2008 27/03/2021
7 9134 8300 IV DONGALE SANCHIT DONGALE SAGAR DONGALE MADHURI 24/03/2011 27/03/2021
8 9133 8177 V SHLOK JAGTAP SANTOSH JAGTAP MAYA JAGTAP 25/12/2010 27/03/2021
9 9129 8255 YUKTA SHREE B.S. SATHEESH KUMAR B.C. SHOBHA B.H. 25/03/2011 27/03/2021
10 9128 8467 TEJAS GOWDA B.S. SATHEESH KUMAR SHOBHA B.H. 30/10/2008 27/03/2021
11 9128 8467 TEJAS GOWDA B.S. SATHEESH KUMAR SHOBHA B.H. 30/10/2008 27/03/2021
12 9127 7746 M. RUBIYA FATHIMA N. MOHAMED OLI M. DIWANAMMAL 16/10/2008 27/03/2021
13 9126 7745 M. MOHAMED SHAJITH N. MOHAMED OLI M. DIWANAMMAL 24/10/2009 27/03/2021
14 9124 8330 PRINCE PRITESH KUMAR NILAM KUMARI 06/12/2011 27/03/2021
15 9121 8283 VAIBHAV KUMAR MITHILESH KUMAR ROY PUSHAPA DEVI 16/10/2009 27/03/2021
16 9120 8373 SHAMIM ANSARI RAFIK ANSARI RAJIYA KHATUN 25/10/2002 16/03/2021
17 9132 7794 SUVAJIT SAHOO BHAGABAN SAHOO SUVAGINI SAHOO 06/07/2009 27/03/2021
18 9131 7822 ABHIJEET SAHOO BHAGABAN SAHOO SUVAGINI SAHOO 18/05/2011 27/03/2021
19 9119 8015 3 B KANAHAIYA KUMAR SINGH ANIL KUMAR SINGH PURNIMA DEVI 03/06/2012 06/02/2021
20 9118 6961 7 A RISU PASWAN KULDEEP PASWAN MEERA DEVI 15/06/2007 13/01/2021

Pages